Overzicht deskundigheidsbevordering

Voor wie Scholing
Doktersassistenten
Huisartsen

Scholing Cervixscreening  doktersassistenten

De meeste vrouwen vinden het laten maken van een uitstrijkje vervelend en zien er tegenop. Goede begeleiding van de vrouw en de juiste techniek van uitstrijken zijn belangrijk.

Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende kennis hebt over hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus hoog risico Humaan papillomavirus , het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, en het ontstaan van baarmoederhalskanker. Zo kunt u de vragen van vrouwen over hrHPV beter beantwoorden.

De organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek: NHGNederlands Huisartsen Genootschap Nederlands Huisartsen Genootschap , NVDANederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten , NVVPNederlandse Vereniging voor Pathologie Nederlandse Vereniging voor Pathologie , NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek Centrum voor Bevolkingsonderzoek  en de Screeningsorganisaties hebben samen een scholing gemaakt.

Het doel van de scholing is de kwaliteit van de uitstrijkjes hoog te houden en de doktersassistenten goed te informeren over de nieuwste ontwikkelingen rond het bevolkingsonderzoek.

Basisscholing Cervixscreening

De basisscholing Cervixscreening bestaat uit een gratis e-learning en twee praktijkavonden en een praktijkopdracht.

De praktijkavonden kunnen alleen gevolgd worden als de e-learning voldoende is afgerond. De e-learning als de gehele cursus leveren accreditatiepunten op. Deze scholing is geaccrediteerd met 8 punten.

De BSCBasisscholing Cervixscreening bachelor of science  is ontwikkeld door alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek: NHG, NVDA, NVVP, NVOG, RIVM-CvB en de Screeningsorganisaties.

Vervolgscholing Cervixscreening 

De vervolgscholing Cervixscreening is bestemd voor doktersassistenten die ervaren zijn in het maken van uitstrijkjes en op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Deze scholing bestaat uit een e-learning en een praktijkavond. Met name het ophalen en verdiepen van kennis rond uitstrijken komt hier aan bod.

Ook staat de communicatie met de patiënt centraal met speciale aandacht voor communicatie rond hrHPV en seksualiteit. Deze scholing is geaccrediteerd met 5 punten.

E-learning Cervixscreening

Deze e-learning is voor doktersassistenten die hun kennis over het maken van een uitstrijkje willen ophalen en informatie willen over het vernieuwde bevolkingsonderzoek. De e-learning is geaccrediteerd met 3 punten.

Meer informatie

Bekijk de e-learning op www.scholing-cervixscreening.nl. Meer informatie over de cursusdata, de verschillende locaties en de kosten vindt u op de website van de screeningsorganisaties  U kunt zich daar ook aanmelden. 

Wilt u op de hoogte zijn over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker? Volg dan een van de scholingen of lees de meest recente richtlijnen per beroepsgroep.