Het bevolkingsonderzoek is voor vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Het gaat om vrouwen zonder klachten die kunnen wijzen op baarmoederhalskanker.

Vrouwen met klachten kunnen beter een uitstrijkje op indicatie laten maken. Binnen het bevolkingsonderzoek vindt namelijk alleen cytologische beoordeling plaats als een vrouw hrHPVpositief is. Een uitstrijkje op indicatie wordt altijd cytologisch beoordeeld. Voor een indicatief uitstrijkje wordt een ander labformulier gebruikt.

Hetzelfde geldt voor DESdiëthylstilbestrol is een kunstmatig vrouwelijk hormoon-dochters. Voor hen is screenen op alleen hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus niet voldoende.

De kosten voor het uitstrijkje op indicatie vallen onder de zorgverzekering van de vrouw. Het kan zijn dat zij de kosten voor het uitstrijkje of een deel daarvan zelf moet betalen. Dit hangt af van de hoogte van het eigen risico en hoeveel zij hiervan heeft verbruikt. Voor de uitstrijkjes op indicatie geldt de NVVP richtlijn Cervixcytologie en de nieuwe NHG Praktijkhandleiding Baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek en diagnostiek.