Wereldwijd vindt in meer dan dertig landen georganiseerde borstkankerscreening plaats. In Nederland is sprake van een landelijk georganiseerd bevolkingsonderzoek. Meer weten over borstkankerscreeningen in andere landen? Lees dan verder.

Deelname rond 80 procent

In de landen met landelijke bevolkingsonderzoeken neemt rond de 80 procent van de uitgenodigde vrouwen deel. Bovendien wordt de screening in aparte, vaak mobiele, onderzoekseenheden uitgevoerd. In vergelijking met de ons omringende landen is het deelnamepercentage hoog. In landen waar de organisatie van het bevolkingsonderzoek meer decentraal is georganiseerd, is de opkomst soms beduidend lager.

Grote verschillen

In veel bevolkingsonderzoeken worden vrouwen van 50-69 jaar tweejaarlijks uitgenodigd voor een screeningsmammografie, maar er bestaan grote verschillen in organisatie, uitnodigingsbeleid, uitvoering, beoordeling en verwijsbeleid.

Expertise uitwisselen

In 2005 hebben zich 25 landen aangesloten bij het International Breast Screening Network (IBSN). Dit netwerk wordt ondersteund door het Amerikaanse National Cancer Institute en heeft tot doel om internationaal expertise uit te wisselen en de resultaten van de verschillende programma’s te vergelijken. De IBSNInternational Breast Screening Network geeft tevens informatie over de stand van zaken ten aanzien van borstkankerscreening in Europa.

Internationale richtlijnen

In 1993 heeft de Europese Unie kwaliteitsrichtlijnen voor borstkankerscreening opgesteld. Deze European Guidelines for Breast cancer screening bevatten onder andere gedetailleerde kwaliteitscriteria voor apparatuur, uitvoering en radiologische interpretatie van het screeningsmammogram.

Geraadpleegde literatuur

Meer informatie