De overheid wil dat vrouwen op basis van eerlijke informatie een beslissing kunnen nemen over hun deelname aan het bevolkingsonderzoek. Via verschillende kanalen wordt informatie verspreid.

Iedere vrouw die wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek ontvangt een voorlichtingsfolder met beknopte informatie. Naast deze folder is er een uitgebreide website (www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl) waar alle belangrijke informatie te vinden is. Hier staat informatie over de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek en een overzicht met alle veel gestelde vragen en antwoorden.

Het is een bewuste keuze om informatie ‘gelaagd’ aan te bieden vanuit:
a) praktische overwegingen (de folder heeft slechts beperkte ruimte);
b) vanuit doelmatigheid (teveel informatie wordt niet meer gelezen).

De publieksfolder en uitnodigingsbrieven worden samengesteld met input van vele betrokkenen vanuit verschillende partijen en worden jaarlijks door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geactualiseerd. Ook wordt periodiek het voorlichtingsmateriaal onder de doelgroep geëvalueerd. Een volledig overzicht van voor- en nadelen is te vinden op de website bevolkingsonderzoek borstkanker.

Terug naar Feiten en Fabels