Er wordt continu wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit gebeurt met verschillende onderzoeksmethodes en in verschillende landen.

Onderzoek naar de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek is niet gemakkelijk door het gebruik van verschillende onderzoeksmethodes, ‘confounding’ factoren (factoren die het onderzoek beïnvloeden), verschillende kernmerken van vrouwen die wel en niet meedoen en ingewikkelde vergelijkingen tussen landen. Voor meer informatie zie Feit 1. Hierdoor variëren ook de gevonden voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek per studie. De minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat het bevolkingsonderzoek regelmatig evalueren. De Gezondheidsraad bekijkt dan het nut van het bevolkingsonderzoek en de balans tussen voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek in Nederland op basis van de laatste (wetenschappelijke) informatie.

De Gezondheidsraad concludeert dat het bevolkingsonderzoek nog steeds loont (5). Het voorkomt jaarlijks gemiddeld 850 doden door borstkanker. Het Nederlandse bevolkingsonderzoek munt uit door zijn hoge deelnamegraad, lage verwijscijfer en hoge testprestaties. Volgens de Gezondheidsraad komt het belangrijkste nadeel: overdiagnose minder vaak voor dan regelmatig wordt geopperd (maximaal 10% in de gescreende populatie). In Nederland wordt het bevolkingsonderzoek tevens intensief gevolgd en waar nodig bijgestuurd, waarbij o.a. het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCBNational Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening Nijmegen) en het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek (LETBLandelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker, Erasmus Universiteit, Rotterdam) zijn betrokken.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

5. VWS. Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.