Het maken van de röntgenfoto’s kan soms pijnlijk zijn. Helaas is tot nu toe de mammografie de beste manier om borstkanker te ontdekken bij een grote groep vrouwen met een gemiddeld risico op borstkanker (27).

De sensitiviteit/specificiteit van de meetmethode speelt een belangrijke rol.

Er wordt onderzoek gedaan naar minder pijnlijke manieren om borstkanker te ontdekken. Deze worden op de voet gevolgd. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar het effect van speciale folie op de platen van de mammograaf en het onderzoek naar het verschil in pijnbeleving, wanneer in plaats van kracht wordt gekeken naar druk op de borst. Op dit moment is een studie gaande, waarbij eerst de grootte van een borst wordt bepaald om aan de hand daarvan gedoseerd kracht uit te oefenen (per vrouw verschillend), wat kan leiden tot minder pijn (28).

Andere beeldvormende methoden, zoals MRImagnetic resonance imaging of echografie, zijn minder geschikt voor screening in de algemene populatie (27). Zo heeft MRI de volgende nadelen:

  • MRI is meer invasief dan mammografie doordat er intraveneus contrastvloeistof moet worden ingespoten;
  • MRI is duurder dan mammografie;
  • MRI is beperkt beschikbaar;
  • MRI levert relatief veel vals-positieve resultaten. Deze resulteren in doorverwijzing, maar afwijkingen kunnen goedaardig blijken.

Voor echografie zijn de volgende nadelen geïdentificeerd (27): 

  • Studies laten zien dat echografie alleen geen goede methode is voor borstkankerscreening door veel fout-positieve en fout-negatieve bevindingen.
  • Het kan nog niet geautomatiseerd worden toegepast. Daardoor varieert de beeldvorming afhankelijk van de uitvoerder. Er loopt wel onderzoek naar automatische 3D-echografie.
  • Echografie neemt nog veel tijd in beslag en is arbeidsintensief.

Naast beeldvormende methoden wordt onderzoek gedaan naar andere screeningsmethoden, zoals het meten van markers in het bloed (vroege detectiemarkers). Hierbij lijken met name methoden geschikt, waarbij meerdere markers tegelijk worden gebruikt. Deze onderzoeken zijn nog in een vroeg stadium van onderzoek en kunnen voorlopig niet worden gebruikt in het bevolkingsonderzoek. Voor voorbeelden van studies naar vroege detectiemarkers zie (48-50). Zie voor meer informatie ontwikkelingen naar pijn reductie.

Terug naar Feiten en Fabels.


Literatuurlijst:

27. IKNLintegraal Kankercentrum Nederland. Landelijke Richtlijn Mammacarcinoom. 2012.
28. de Groot JE, Broeders MJ, Branderhorst W, den Heeten GJ, Grimbergen CA. A novel approach to mammographic breast compression: Improved standardization and reduced discomfort by controlling pressure instead of force. MedMedical Exposure Directive Phys. 2013;40(8):081901.
48. Anderson KS, Sibani S, Wallstrom G, Qiu J, Mendoza EA, Raphael J, et al. Protein microarray signature of autoantibody biomarkers for the early detection of breast cancer. J Proteome Res. 2011;10(1):85-96.
49. Gonzalez RMrisicomanagement, DalyDisability Adjusted Life Year DS, Tan R, Marks JR, Zangar RC. Plasma biomarker profiles differ depending on breast cancer subtype but RANTES is consistently increased. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011;20(7):1543-51.
50. Kim BK, Lee JW, Park PJ, Shin YS, Lee WY, Lee KA, et al. The multiplex bead array approach to identifying serum biomarkers associated with breast cancer. Breast Cancer Res. 2009;11(2):R22.