Het is belangrijk dat vrouwen bij veranderingen in de borst(en) contact op nemen met de huisarts. Het bevolkingsonderzoek biedt geen volledige zekerheid. Het is een momentopname en een deel van de diagnoses wordt buiten het bevolkingsonderzoek gesteld.

Dit komt door intervaltumoren, programmasensitiviteit en het feit dat niet alle vrouwen meedoen:

  • Intervaltumoren zijn tumoren die ontstaan tussen twee screeningsrondes in. In de jaren 2004-2009 werden er ongeveer 1,56 intervaltumoren per 1.000 vrouwen ontdekt (1).
  • De programmasensitiviteit van het bevolkingsonderzoek ligt rond de 71% (1). Met sensitiviteit wordt bedoeld het percentage vrouwen met een borsttumor dat ook daadwerkelijk positief wordt bevonden in het bevolkingsonderzoek. De kans dat een borsttumor in het bevolkingsonderzoek niet ontdekt wordt is dus iets minder dan 30%.
  • Ongeveer 80% van alle uitgenodigde vrouwen doet mee met het bevolkingsonderzoek (1).

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die naar de screening zijn geweest bij het voelen van veranderingen in de borst niet veel langer wachten totdat ze naar de huisarts gaan, in vergelijking met vrouwen die niet naar de screening zijn geweest (34). Dit laat zien dat een extra gevoel van veiligheid door een negatieve screeningsuitslag niet zorgt voor onterechte geruststelling en geen vertraging oplevert in acties na het opmerken van symptomen.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

1. Fracheboud J, van Luijt PA, Sankatsing VDV, Ripping TM, Broeders MJM, Otten JDM, et al. Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 – 2011/2012. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MCErasmus University Medical Center, 2014.
34. de Gelder R, van As E, Tilanus-Linthorst MM, Bartels CC, Boer R, Draisma G, et al. Breast cancer screening: evidence for false reassurance? Int J Cancer. 2008;123(3):680-6.