Het bevolkingsonderzoek borstkanker is gezien nationale en internationale maatstaven een relatief goedkope interventie (35, 36). In 2012 werd in totaal 92 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg in Nederland (37).

Per hoofd van de bevolking wordt ongeveer € 1.360 uitgegeven aan ziekenhuiszorg (2011) (37, 38). 0,07% van de totale gezondheidszorg uitgaven werd in 2012 besteed aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit is omgerekend € 64 miljoen (1). Dit zijn de uitvoeringskosten van € 61 miljoen en de € 3 miljoen landelijke kosten voor onder andere kwaliteitsbewaking, monitoring en coördinatie. In 2012 waren de kosten voor één onderzoek ongeveer € 64 (1).

Er zijn in Nederland enkele kosten-effectiviteitstudies gedaan om de verhouding tussen de kosten en het effect van het bevolkingsonderzoek te bepalen. Deze kosten-effectiviteitsverhoudingen zijn gebaseerd op zoveel mogelijk bekende gegevens. Een overzichtsstudie uit 2000 heeft de kosteneffectiviteit van verschillende Europese landen vergeleken (39). Een Nederlandse studie uit 2007 heeft berekend dat per gewonnen levensjaar de kosten €2.207, - euro bedragen (40). De baten worden uitgezet tegen de kosten die ontstaan door o.a. de kosten van het bevolkingsonderzoek maar ook door de extra kosten in de zorg voor vrouwen waarbij door het bevolkingsonderzoek een tumor wordt ontdekt. De Gezondheidsraad geeft in haar recent verschenen advies een voorbeeld van kosteneffectiviteitsanalyse voor Nederland van € 1.600 per gewonnen levensjaar (5). Vaak zit er verschil in de analyses doordat verschillende model-aannames worden gedaan en verschillende kosten worden inbegrepen.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

1. Fracheboud J, van Luijt PA, Sankatsing VDV, Ripping TM, Broeders MJM, Otten JDM, et al. Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 – 2011/2012. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MCErasmus University Medical Center, 2014.
5. VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.
35. Feenstra T, van Baal P, de Wit G, Polder J, de Hollander A. Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care - Discussie van een raamwerk voor integrale kosteneffectiviteitsanalyse. Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2006  Contract No.: 270091003/2006.
36. Sachs J, Judge Ahluwalia I, Amoako K, Aninat E, Cohen D, Diabre Z, et al. Macroeconomics and Health: investing in health for economic development: report of the Commision on Macroeconomics and Health. Geneva: World Health OrganizationWorld Health Organization (WHO), 2001.
37. Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Zorg Loont http://www.nvz-ziekenhuizen.nl: 2013.
38. RIVM. Kosten van Ziekten 2011 [27-11-2013]. Available from: http://www.kostenvanziekten.nl/cijfers/.
39. De Koning HJ. Breast cancer screening; cost-effective in practice? EurErasmus Universiteit Rotterdam J Radiol. 2000;33(1):32-7.
40. Groenewoud JH, Otten JDCreutzfeldt-Jakob, Fracheboud J, Draisma G, van Ineveld BM, Holland R, et al. Cost-effectiveness of different reading and referral strategies in mammography screening in the Netherlands. Breast Cancer Res Treat. 2007;102(2):211-8.