Het bevolkingsonderzoek biedt geen volledige zekerheid. Niet alle tumoren worden in het bevolkingsonderzoek gevonden, omdat het een momentopname betreft en niet alle tumoren op de röntgenfoto’s worden ontdekt.

Een deel van de diagnoses wordt daarom buiten het bevolkingsonderzoek gesteld. In 2012 werd bij bijna 8.800 vrouwen tussen de 50-74 jaar de diagnose invasieve borstkanker gesteld (www.cijfersoverkanker.nl). Via het bevolkingsonderzoek werden 6.600 vrouwen opgespoord. Hiervan had bijna 80% een DCIS of een kleine invasieve tumor en bijna 20% een invasieve tumor met een grotere (21-50 mm) doorsnede (1).
Het verschil tussen beide cijfers (8.400 en 6.108) wordt veroorzaakt door:

  • Intervaltumoren: Intervaltumoren zijn tumoren die ontstaan tussen twee screeningsrondes. In de jaren 2004-2009 werden ongeveer 1,56 intervaltumoren per 1.000 vrouwen ontdekt (1).
  • De programmasensitiviteit is 71,4% (1): dit is het percentage vrouwen met een borsttumor dat positief wordt bevonden in het bevolkingsonderzoek. De kans dat een borsttumor in het bevolkingsonderzoek niet wordt ontdekt, is dus iets minder dan 30%.
  • Ongeveer 80% van alle uitgenodigde vrouwen doet mee met het bevolkingsonderzoek (1).

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

1. Fracheboud J, van Luijt PA, Sankatsing VDV, Ripping TM, Broeders MJM, Otten JDM, et al. Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 – 2011/2012. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MCErasmus University Medical Center, 2014.