Jaarlijks worden 18 van elke 1000 vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek onterecht doorverwezen. Zij blijken na verder onderzoek geen borstkanker te hebben. Fout-positieve verwijzingen zijn niet volledig te voorkomen.

Op de röntgenfoto’s zijn soms afwijkingen te zien, die verdacht lijken. Alleen verder onderzoek in het ziekenhuis kan duidelijk maken of er echt iets aan de hand is of niet. Continue kwaliteitsbewaking en verbetering zijn gericht op het terugdringen van dit percentage en het daarbij horende nadeel van stress en ongerustheid.

In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland een zeer efficiënt bevolkingsonderzoek met een relatief laag verwijspercentage. Ter vergelijking:

  • In 2011 werden van elke 1.000 gescreende vrouwen in Nederland per screeningsronde ongeveer 25 vrouwen doorverwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Het blijkt dat ongeveer 7 van deze 25 vrouwen borstkanker hebben. Bij de overige 18 vrouwen blijkt na vervolgonderzoek dat ze geen borstkanker hebben (fout-positief) (1).
  • Uit een overzicht van Europese studies (EUROSCREEN), blijkt dat van iedere 1.000 Europese vrouwen ongeveer 200 (gemiddeld 19.7%) worden doorverwezen voor verder onderzoek. Deze vrouwen worden tweejaarlijks gescreend en krijgen in twintig jaar (en dus 10 screeningen) minstens één keer te maken met een fout-positieve uitslag. Uit dit overzicht blijkt ook dat bij 170 van deze vrouwen (97%) het vervolgonderzoek alleen bestaat uit beeldvormend onderzoek, zoals extra mammografieën en echografie. Ook voor deze studie met landenvergelijkingen geldt dat resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

1. Fracheboud J, van Luijt PA, Sankatsing VDV, Ripping TM, Broeders MJM, Otten JDM, et al. Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 – 2011/2012. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MCErasmus University Medical Center, 2014.