Vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben ongeveer de helft minder kans om te overlijden aan borstkanker. In een case-control studie werd een daling van 49% in sterfte gevonden in de leeftijdscategorie 50-74 jaar door het bevolkingsonderzoek.

In deze studie is ook voor specifieke leeftijdsgroepen onderzocht wat de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek is. Voor jongere vrouwen (50-69 jaar) ligt het percentage op 39% afname van borstkankersterfte door het bevolkingsonderzoek. Voor oudere vrouwen (70-75 jaar) ligt dit percentage op 84% afname, dit komt doordat zij vaker hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek (2-4). Onderzoek naar de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek is echter lastig, zie meer informatie Feit 1.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

2. Otto SJ, Fracheboud J, Verbeek AL, Boer R, Reijerink-Verheij JC, Otten JDCreutzfeldt-Jakob, et al. Mammography screening and risk of breast cancer death: a population-based case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012;21(1):66-73.
3. Paap E, Holland R, den Heeten GJ, van Schoor G, Botterweck AA, Verbeek AL, et al. A remarkable reduction of breast cancer deaths in screened versus unscreened women: a case-referent study. Cancer Causes Control. 2010;21(10):1569-73.
4. van Schoor G, Moss SM, Otten JD, Donders R, Paap E, den Heeten GJ, et al. Increasingly strong reduction in breast cancer mortality due to screening. Br J Cancer. 2011;104(6):910-4.