Er zijn 3 redenen waarom het bevolkingsonderzoek voor vrouwen boven de 75 jaar meer nadelen dan voordelen heeft:

  • Bij vrouwen boven de 75 jaar is de kans op overbehandeling groter; de kans is groter dat een tumor wordt ontdekt die tijdens het leven geen problemen geeft. Er is op oudere leeftijd ook een grotere kans op overlijden aan andere ziektes dan borstkanker.
  • Bij oudere vrouwen komen vaak andere typen tumoren voor die een gunstigere prognose hebben (17). Echter, vanwege verschillen in latentietijd tot diagnose en kennis over behandeling van borstkanker bij oudere vrouwen is de totale prognose juist slechter (18-20). Er is nog meer onderzoek nodig naar verschillen in prognose door leeftijd.
  • De incidentie van borstkanker daalt sterk vanaf de leeftijd 70-75 jaar (Fig. 1) (21). Het bevolkingsonderzoek speelt hierbij ook een rol, omdat de borsttumoren bij vrouwen die screening ondergaan al eerder ontdekt waren.

 

Fig. 1 Borstkanker incidentie in Nederland in 1990, 2000 en 2010 per leeftijdscategorie (5 jaar). De huidige screeningspopulatie aangegeven tussen de zwarte lijnen (50-74 jaar) (21).

De Gezondheidsraad heeft in haar advies over het bevolkingsonderzoek opnieuw gekeken naar de ontwikkelingen die de balans tussen voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek voor een specifieke leeftijdsgroep zouden kunnen veranderen. De raad heeft echter geen aanleiding gezien om op dit moment de leeftijdsgrenzen aan te passen (5).

Terug naar Feiten & Fabels


Literatuurlijst:

5. VWS. Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.
17.    Diab SG, Elledge RMrisicomanagement, Clark GM. Tumor Characteristics and Clinical Outcome of Elderly Women With Breast Cancer. Journal of the National Cancer Institute. 2000;92(7):550-6.
18.    Biganzoli L, Wildiers H, Oakman C, Marotti L, Loibl S, Kunkler I, et al. Management of elderly patients with breast cancer: updated recommendations of the International Society of Geriatric Oncology (SIOG) and European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA). Lancet Oncol. 2012;13(4):e148-60.
19.    van de Water W, Bastiaannet E, de Craen AJ, Westendorp RG, van de Velde CJ, Liefers GJ. [Worse prognosis for older breast cancer patients]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(33):A5074.
20.    Wildiers H, Van Calster B, van de Poll-Franse LV, Hendrickx W, Roislien J, Smeets A, et al. Relationship between age and axillary lymph node involvement in women with breast cancer. J Clin Oncol. 2009;27(18):2931-7.
21.    Integraal Kankercentrum Nederland. Incidentie borstkanker 2011 [1-5-2013]. Available from: http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/incidentie_borstkanker/img52a….