Vroege opsporing van borstkanker heeft een positief effect op de overlevingskans.

Bij vrouwen die niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek worden meer vergevorderde tumoren aangetroffen (2, 22, 23). In totaal is van de ontdekte borsttumoren 10.3% een stadium 0-I tumor (minst gevorderd) en 29,5% een stadium IVhuman immunodeficiency virus tumor (meest vergevorderd). Van de tumoren die ontdekt worden via het bevolkingsonderzoek is 34,2% een stadium 0-1 tumor en 5,3% een stadium IV tumor (2). Hierdoor is in de eerste (niet gescreende) groep vaker een zwaardere behandeling nodig en is de overlevingskans voor deze vrouwen kleiner (2, 23).

Daarnaast blijkt uit Nederlandse klinische studies dat de factor “deelname aan bevolkingsonderzoek” een onafhankelijke (gunstige) prognostische factor is: d.w.z. dat een vrouw met een door de screening ontdekte borstkanker een gunstigere overleving heeft dan wanneer de tumor klinisch in hetzelfde stadium wordt ontdekt (1).

Terug naar Feiten & Fabels


Literatuurlijst:

1. Fracheboud J, van Luijt PA, Sankatsing VDV, Ripping TM, Broeders MJM, Otten JDM, et al. Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 – 2011/2012. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MCErasmus University Medical Center, 2014.
2. Otto SJ, Fracheboud J, Verbeek AL, Boer R, Reijerink-Verheij JC, Otten JDCreutzfeldt-Jakob, et al. Mammography screening and risk of breast cancer death: a population-based case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012;21(1):66-73
22. Fracheboud J, Otto SJ, van Dijck JA, Broeders MJ, Verbeek AL, de Koning HJ, et al. Decreased rates of advanced breast cancer due to mammography screening in The Netherlands. Br J Cancer. 2004;91(5):861-7.
23.Paci E, Ponti A, Zappa M, Patriarca S, Falini P, Delmastro G, et al. Early diagnosis, not differential treatment, explains better survival in service screening. European Journal of Cancer. 2005;41(17):2728-34.