Belangrijke informatie voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek heeft tot doel zo veel mogelijk sterfgevallen als gevolg van darmkanker te voorkomen.

 

Informatie voor betrokken partijen bij uitvoering bevolkingsonderzoek

Naast alle informatie over de invoering, opzet en uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker, vindt u hier ook alle documenten die u voor uw werk nodig heeft. Zoals het uitvoeringskader en de landelijke kwaliteitseisen voor screeningsorganisaties, FIT-laboratoria, coloscopiecentra, endoscopisten en pathologielaboratoria. Alle documenten zijn opgenomen onder 'documenten en downloads'.

Gefaseerde invoering vanaf 2014

Om een capaciteitstekort in de zorg zo goed mogelijk te voorkomen, wordt het bevolkingsonderzoek gefaseerd ingevoerd. Het onderzoek is in januari 2014 gestart voor alle mannen en vrouwen in Nederland die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951. Daarna wordt het bevolkingsonderzoek elk jaar uitgebreid. Als alles volgens planning verloopt, heeft in 2019 iedereen van 55 tot en met 75 jaar minstens eenmaal een uitnodiging ontvangen.