Het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat inclusief de aansluitende zorg uit vijf stappen: selecteren en uitnodiging, screenen, informeren en verwijzen, diagnostiek, en behandeling of surveillance.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker in 5 stappen

Een bevolkingsonderzoek kan alleen leiden tot het beoogde effect als de hele keten van uitnodigen tot en met de behandeling en surveillance sluitend en van hoge kwaliteit is. In elk bevolkingsonderzoek vindt op enig moment de overgang plaats van screening naar nadere diagnostiek en behandeling. Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker zal voor die deelnemers waar de FIT-uitslag ongunstig is, nadere diagnostiek plaatsvinden binnen de reguliere zorg.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is gericht op mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar worden zij uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor thuis een zelfafnametest (FIT), die zij na afname van een fecesmonster zelf opsturen voor analyse. Bij een ongunstige uitslag worden zij doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig behandeling. Zo kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt, voorstadia kunnen worden verwijderd en/of behandeling is beter mogelijk.

Fasen bevolkingsonderzoek

Het primaire proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat uit de volgende fasen:

  1. Selecteren en uitnodigen
  2. Screenen
  3. Informeren en verwijzen
  4. Diagnostiek
  5. Behandeling en surveillance

Een overzicht van het primaire proces vindt u in het processchema. Een uitgebreide omschrijving van de vijf stappen vindt u in het uitvoeringskader.