Deelnemer

De deelnemer neemt thuis zelf een faecesmonster af en stuurt vervolgens het monster in het zakje in de voorgeadresseerde retourenvelop per reguliere post op naar het laboratorium. Door het opsturen van de retourenvelop naar het laboratorium wordt de screeningsprocedure gestart.

Laboratorium

Het laboratorium analyseert en beoordeelt het faecesmonster op basis van de gestelde normen en stuurt de uitslag, binnen 48 uur na ontvangst van het monster, (elektronisch) naar de screeningsorganisatie. Ook voegt het laboratorium de informatie toe in ScreenIT.

Nieuwe uitnodigingsset

Indien de uitslag gunstig is en de tijdspanne tussen de afname en de analyse van het fecesmonster de termijn van 7 dagen heeft overschreden, is de uitslag mogelijk niet valide. Dan informeert de screeningsorganisatie de deelnemer hierover en stuurt een nieuwe uitnodigingsset. Indien de deelnemer geen afnamedatum heeft vermeld en de uitslag gunstig is, stuurt de screeningsorganisatie de deelnemer eveneens een nieuwe uitnodigingsset. De deelnemer reageert door het terugsturen van een nieuw faecesmonster of niet. Als het monster onbeoordeelbaar is, bijvoorbeeld bij een kapot buisje, verstuurt de screeningsorganisatie ook een nieuwe uitnodigingsset.

< Selecteren en uitnodigen | Informeren en verwijzen >