Selectie

De screeningsorganisatie selecteert uit de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) de voor het betreffende jaar uit te nodigen doelgroep voor het bevolkingsonderzoek. Uit deze selectie verwijdert de screeningsorganisatie in vervolgronden de personen die zich eerder hebben afgemeld en de personen die op grond van signalen uit diagnostiek en zorg kunnen worden uitgesloten. De initieel aangelegde selectie wordt onderhouden op basis van informatie in de stambestanden uit de BRP en niet BRP-bronnen. Wanneer het bevolkingsonderzoek volledig is ingevoerd, wordt elk jaar de helft van de doelgroep uitgenodigd. Daarmee ontvangen elke twee jaar 4,4 miljoen personen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Uitnodiging

Een persoon die voor de eerste maal wordt uitgenodigd, ontvangt 3 weken voor de uitnodiging een vooraankondiging. De uitnodigingsset bestaat naast een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek ook uit een folder over het doel en de werkwijze van het bevolkingsonderzoek met de voor- en nadelen en informatie over gegevensuitwisseling. Daarnaast ontvangt de doelgroep de zelfafnametest (FIT), een gebruiksaanwijzing, een zakje en een retourenvelop.

De genodigde kan vervolgens op vier manieren reageren:

  • De genodigde neemt deel en verstuurt de retourenvelop met het fecesmonster.
  • De genodigde meldt zich af voor deze ronde.
  • De genodigde meldt zich definitief af.
  • De genodigde reageert niet.

Herinnering bij geen reactie op uitnodiging

Als de genodigde niet reageert, verstuurt de screeningsorganisatie 8 weken na de eerste uitnodiging een herinnering. Op deze herinnering kan de genodigde op bovenstaande vier manieren reageren. Wanneer de zelfafnametest (FIT) is kwijtgeraakt, kan de genodigde een nieuwe uitnodigingsset bij de screeningsorganisatie aanvragen (ook via het cliƫntenportaal van ScreenIT). Indien de genodigde wederom niet reageert dan volgt voor deze screeningsronde geen nadere actie. Twee jaar later wordt de persoon weer uitgenodigd, tenzij hij of zij ouder is dan 75 jaar.

Bezwaar maken

Bij deelname aan het bevolkingsonderzoek kan een genodigde bij de screeningsorganisatie bezwaar maken tegen uitwisseling van bepaalde gegevens. De screeningsorganisatie verwerkt het bezwaar en stuurt de genodigde binnen een week na ontvangst een bevestiging hiervan.

Screenen >