Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCEDutch Registration of Complications in Endoscopy)

Wat is de DRCEDutch Registration of Complications in Endoscopy?

De Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDLNederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen) met als doel een veilige omgeving te creëren om endoscopie gerelateerde complicaties te registreren. Hiermee wil de DRCE-werkgroep inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën verkrijgen en verbetertrajecten stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra (‘’audit’’). De DRCE is volledig werkzaam vanaf 1 januari 2016.

Web-survey

De DRCE is een registratie die wordt ingevuld via een web-survey.

DRCE vervangt complicatieregister van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Deze registratie vervangt per 1 januari 2017 de verplichte complicatieregistratie van het RIVM (de coloscopie complicaties van het bevolkingsonderzoek via ScreenIT).

Functionaliteit voor lokale complicatiebespreking in de maak

De DRCE is aanvankelijk opgezet als een auditregistratie. Er bleek echter ook grote behoefte om een functionaliteit in te bouwen die een lokale complicatiebespreking mogelijk maakt. Dit is echter geen standaard functionaliteit die wordt aangeboden en moet op maat gemaakt worden voor de DRCE. Hier is het technische team hard mee bezig. Op het moment dat de lokale complicatiebespreking functionaliteit werkzaam is, zal DICA/MRDM hierover een bericht versturen.

Basisrapportages volgen als voldoende data beschikbaar zijn

In de loop van dit jaar zullen ook de basisrapportages beschikbaar komen. Deze maken het mogelijk om wekelijks resultaten van uw eigen ziekenhuis in te zien t.o.v. de landelijke benchmark. Aangezien er eerst nog gewerkt wordt aan de lokale complicatiebespreking en de rapportages beter gebouwd kunnen wanneer er voldoende data beschikbaar is (complicatie aantallen van endoscopieën is relatief laag waardoor het even kan duren), is besloten deze rapportages niet meteen te ontwikkelen maar even hiermee te wachten.

Wat doet de DRCE

De DRCE registreert, naast de complicaties van de endoscopieën, een aantal andere patiënt gerelateerde gegevens, waaronder de indicatie voor endoscopie, comorbiditeit en in beperkt mate het medicatiegebruik. Deze informatie komt in een centrale database te staan. De aangeleverde informatie blijft echter altijd eigendom van het ziekenhuis. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, waarna de informatie gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden, zoals het samen met de landelijke benchmarks terugkoppelen van gegevens aan scopisten om zo het starten van gerichte verbetertrajecten te faciliteren. In de DRCE kunnen de complicaties van de volgende endoscopieën (en leverbiopt) worden geregistreerd:

 • Coloscopie (zowel BVObevolkingsonderzoek als niet BVO)
 • Gastroscopie
 • ERCPendoscopische retrograde cholangio- pancreaticografie
 • Sigmoïdoscopie
 • Proctoscopie
 • Percutane enterostomie
 • EUS
 • Videocapsule enteroscopie
 • Ballonenteroscopie
 • Leverbiopt

Organisatie

De DRCE heeft een bestuur en een wetenschappelijke commissie die zich bezighoudt met de inhoud en doorontwikkeling van de registratie. Het bestuur en de wetenschappelijke commissie bestaat voornamelijk uit MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-artsen, maar ook een afgevaardigde van de NIV (interne), NVVPNederlandse Vereniging voor Pathologie (pathologie) en de patientenfederatie zijn onderdeel van de commissie. Suggesties of adviezen over de registratie kunt u doorgeven aan de servicedesk:  DICA-servicedesk@mrdm.nl

Aanmelden ziekenhuis of vragen

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DRCE, kunt u contact opnemen met de servicedesk:

Direct inloggen

Heeft u zich al aangemeld, dan kunt u hier inloggen. Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, klik dan op ‘’wachtwoord vergeten’’ en vul uw e-mailadres in. U krijgt dan een wachtwoord opgestuurd.

Inclusiecriteria:

Alle patiënten in Nederland bij wie een complicatie t.g.v. een endoscopie is opgetreden, zowel bij een diagnostische als therapeutische endoscopie

 • Alle leeftijden
 • Alle comorbiditeiten
 • Ook patiënten die een endoscopie op een bewaakte afdeling hebben ondergaan

Exclusiecriteria

 • Geen

Actuele informatie

Kijk voor de meest actuele informatie over de DRCE op: https://www.dica.nl/drce/home