In het bevolkingsonderzoek darmkanker worden deelnemers bij een ongunstige uitslag van de FIT-test doorverwezen naar een coloscopiecentrum voor verdere diagnostiek. Coloscopiecentra voeren de intake en de coloscopie uit en coördineren de diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling.

Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de intake, het uitvoeren van de coloscopie en de coördinatie van diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling. Tevens geven zij (elektronisch) aan de screeningsorganisaties door wanneer zij hoeveel intakegesprekken kunnen voeren waarbij ze rekening houden met hun coloscopiecapaciteit en de afgesproken doorlooptijden.

De coloscopiecentra zijn opdrachtgever voor de pathologielaboratoria en de radiologie. De verhouding tot de laboratoria kan verschillen. De coloscopiecentra hebben overeenkomsten afgesloten met pathologielaboratoria, radiologie-afdelingen en zorgverzekeraars. Ten behoeve van de samenwerking hebben de coloscopiecentra een overeenkomst met de screeningsorganisatie. De screeningsorganisatie sluit met elke endoscopist een kwaliteitsovereenkomst af, als onderdeel van de overeenkomst met het coloscopiecentrum. 

Kwaliteitseisen coloscopie

Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor coloscopiecentra en endoscopisten opgesteld. De eisen worden beschreven in het Protocol toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten. De kwaliteitseisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. 

 

Toelating

Alleen centra en endoscopisten die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek uitvoeren. Na toetsing door een regionaal coördinerende MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-functionaris wordt een overeenkomst gesloten tussen het coloscopiecentrum en de regionale screeningsorganisatie. Dat gebeurt op basis van een landelijke modelovereenkomst.

Individuele endoscopisten worden afzonderlijk getoetst. Na een succesvol doorlopen toelating wordt met elke endoscopist een kwaliteitsovereenkomst opgesteld, als onderdeel van de overeenkomst met het coloscopiecentrum. Net als bij overige coloscopieën is voor de financiering een contract nodig met de zorgverzekeraar.

Referentiefunctie: regionaal coördinerende MDL-functionaris (RCMDLregionaal coördinerende maag, lever, darm-functionaris)

De referentiefunctie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de coloscopie en coördinatie van de diagnostiek. De functie wordt ingevuld door een regionaal coördinerende MDL-functionaris (RCMDL). De RCMDL werkt in opdracht van de screeningsorganisaties en heeft de volgende taken:

  • coloscopiecentra en endoscopisten toetsen op basis van landelijke kwaliteitseisen en adviseren over de toelating
  • toezien op de kwaliteit van coloscopie door middel van audits
  • bijdragen aan een hoge en uniforme kwaliteit van coloscopiecentra, onder andere door over de kwaliteit te rapporteren en te adviseren aan de screeningsorganisaties
  • intervalcarcinomen bespreken met de betreffende centra
  • bijdragen aan deskundigheidsbevordering
  • het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek adviseren over kwaliteitseisen en verbeteringen in het programma
  • eisen opstellen en toezien op de registratie van bevindingen volgens landelijke afspraken.

Deskundigheidsbevordering

E-learning

Onderdeel van de toelatingstoets voor endoscopisten is een online e-learningmodule. Deze e-learning bestaat uit tien onderdelen. Het gaat over de opzet en organisatie van het bevolkingsonderzoek, maar ook over vakinhoudelijk kennis zoals poliepectomie of sedatie. De e-learning is geaccrediteerd door de NVMDLNederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Voor meer informatie, zie de NVMDL.