Elk jaar krijgen ongeveer 2,2 miljoen mensen van 55 tot en met 75 jaar een uitnodiging om mee te doen met het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deze mensen ontvangen een paarse envelop met de ontlastingstest. Dit pakket bestaat verder uit een plastic insteekmapje, folder, gebruiksaanwijzing, zakje en antwoordenvelop.

Paarse enveloppe voor het bevolkingsonderzoek darmkanker

 

 

 

 

 

 

Ongeveer 72% van de mensen die voor het eerst uitgenodigd zijn voor het bevolkingsonderzoek doet mee. Dit betekent dat 28% van de doelgroep dan niet deelneemt. Men ontvangt elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Een deel van de doelgroep doet in de tweede ronde voor het eerst mee. Een nog kleinere groep stuurt pas bij de derde of nog latere uitnodigingsronde de ontlastingstest terug. Een enkeling meldt zich actief af van deelname.

Sinds 1 januari 2021 krijgen mensen die twee uitnodigingsronden niet gereageerd hebben alleen nog een uitnodigingsbrief thuisgestuurd. Bij deze brief zitten niet de overige materialen zoals de ontlastingstest en antwoordenvelop. De brief is een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. De mensen die dit willen kunnen zelf contact opnemen met Bevolkingsonderzoek Nederland om de test aan te vragen. Dit is een initiatief van het RIVM en Bevolkingsonderzoek Nederland om het onnodig versturen van plastic tegen te gaan. Het RIVM blijft dit initiatief actief monitoren.

De verpakking moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet de verpakking vocht- en luchtdicht zijn. Ook is een eis dat er zo min mogelijk materiaal gebruikt wordt. Een andere eis is dat personen die met het monster moeten werken, zoals de postbode, niet in aanraking kunnen komen met de inhoud van de test. Plastic bleek aan deze eisen te voldoen. 

Wel lopen er verschillende acties om het versturen van plastic te minimaliseren.  

  1. Zo wordt op dit moment onderzocht of de verpakking kleiner kan.
  2. Men ontvangt de eerste keer voordat men uitgenodigd wordt voor het bevolkingsonderzoek 3 weken van tevoren een vooraankondiging. Op deze manier weten mensen dat ze de paarse envelop met test kunnen verwachten. Als ze deze niet wensen te ontvangen kunnen ze zich hier op tijd voor afmelden. Op die manier kunnen we voorkomen dat er onnodig uitnodigingspakketten opgestuurd worden, en wordt verspilling tegengegaan. Zie ook: https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/darmkanker/wel-of-niet-meedoen/
  3. Om minder plastic te versturen krijgen mensen die twee uitnodigingsronden niet gereageerd hebben, sinds 2021 alleen een uitnodigingsbrief thuisgestuurd. Bij deze brief zit geen ontlastingstest of folder. De brief is een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. De mensen die dit willen kunnen zelf contact opnemen met de screeningsorganisatie om de test aan te vragen. Het RIVM en Bevolkingsonderzoek Nederland blijven dit initiatief continue monitoren. Meer informatie hierover is te lezen op: Bevolkingsonderzoek stuurt minder plastic in 2021 | RIVM