Complicaties zijn, net als in de reguliere zorg, een belangrijke indicator in het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarom is het belangrijk dat ze goed worden geregistreerd. Samen met de NVMDLNederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is besloten de DRCEDutch Registration of Complications in Endoscopy als registratiesysteem te gebruiken.

De DRCEDutch Registration of Complications in Endoscopy (Dutch Registration of Complications in Endoscopy) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDLNederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen). Het DRCE wil een veilige omgeving creëren om endoscopiegerelateerde complicaties te registreren. Hiermee wil de DRCE-werkgroep inzicht krijgen in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën . Ook wil het verbetertrajecten stimuleren door middel van ‘audits’; ze koppelen spiegelinformatie terug aan de deelnemende centra.

Web-survey

De DRCE is een registratie die wordt ingevuld via een web-survey.
 

Wat doet de DRCE?

De DRCE registreert, naast de complicaties van de endoscopieën, een aantal andere patiëntgerelateerde gegevens. Dit zijn onder andere de indicatie voor endoscopie, co-morbiditeit en (in beperkte mate) het medicatiegebruik. Deze informatie komt in een centrale database te staan. De aangeleverde informatie blijft altijd eigendom van het ziekenhuis. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd. Daarna kan de informatie gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals samen met de landelijke benchmarks gegevens terugkoppelen aan scopisten om zo de start van gerichte verbetertrajecten te faciliteren. In de DRCE kunnen de complicaties van de volgende endoscopieën (en leverbiopt) worden geregistreerd:

 • Coloscopie (zowel BVObevolkingsonderzoek bevolkingsonderzoek  als niet-bevolkingsonderzoek
 • Gastroscopie
 • ERCPendoscopische retrograde cholangio- pancreaticografie (endoscopische retrograde cholangio- pancreaticografie) 
 • Sigmoïdoscopie
 • Proctoscopie
 • Percutane enterostomie
 • EUS
 • Videocapsule enteroscopie
 • Ballonenteroscopie
 • Leverbiopt

Organisatie

De DRCE heeft een bestuur en een wetenschappelijke commissie die zich bezighoudt met de inhoud en doorontwikkeling van de registratie. Het bestuur en de wetenschappelijke commissie bestaat voornamelijk uit MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-artsen, maar ook een afgevaardigde van de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging), NVVPNederlandse Vereniging voor Pathologie (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) en de patientenfederatie zijn onderdeel van de commissie. Suggesties of adviezen over de registratie kunt u doorgeven aan de servicedesk:  DICA-servicedesk@mrdm.nl

Aanmelden ziekenhuis of vragen

Voor vragen hoe u uw ziekenhuis bij de DRCE kunt aanmelden, kunt u contact opnemen met de servicedesk:

Inclusiecriteria voor registratie in DRCE:

Alle patiënten in Nederland bij wie een complicatie t.g.v. een endoscopie is opgetreden, zowel bij een diagnostische als therapeutische endoscopie:

 • Alle leeftijden
 • Alle co-morbiditeiten
 • Ook patiënten die een endoscopie op een bewaakte afdeling hebben ondergaan

Exclusiecriteria voor registratie in DRCE

 • Geen
   

Actuele informatie

Kijk voor de meest actuele informatie over de DRCE op: https://www.dica.nl/drce/home