Om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker te bewaken is een goede monitoring en evaluatie van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek noodzakelijk. Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De landelijke monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden in opdracht van het RIVM verricht door onafhankelijke, externe partijen.

Landelijke monitor

Jaarlijks levert de monitorende partij een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer gegevens over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. De monitors van de afgelopen 5 jaar zijn terug te vinden op deze pagina; ieder jaar worden de cijfers geüpdatet waardoor de meest recente monitor de actuele resultaten van de afgelopen jaren laat zien. 

Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker te bewaken en belangrijke trends te signaleren. De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren.

De monitoring wordt verricht met gegevens die afkomstig zijn uit ScreenIT, het landelijke
informatiesysteem voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker, en het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief ( PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief)). Daarnaast is informatie omtrent de sterfte aan kanker afkomstig van het Centraal Bureau voor Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) en informatie omtrent de incidentie van kanker en de intervalkankers uit de Nederlandse Kankerregistratie ( NKR Nederlandse Kanker Registratie (Nederlandse Kanker Registratie)). Gegevens over complicaties van de coloscopie zijn afkomstig uit de Dutch Registration of Complications in Endoscopy ( DRCE Dutch Registration of Complications in Endoscopy (Dutch Registration of Complications in Endoscopy)).

Landelijke evaluatie

Jaarlijks worden, vaak naar aanleiding van de monitor, verdiepende analyses (evaluaties) uitgevoerd, zoals effectevaluaties en onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Zo geven ze bijvoorbeeld inzicht in de mate waarin het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van kankersterfte, maar ook in de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (zoals overdiagnose en fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van simulatiemodellen.

De gebundelde resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek opgeleverd in de vorm van een Landelijk Evaluatierapport.