Ik heb last van mijn darmen. Kom ik dan eerder in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek?

Nee, als u last heeft van uw darmen kunt u juist beter niet het bevolkingsonderzoek afwachten. Heeft u darmklachten? Of maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Wacht dan niet op het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.

Naar boven

Waarom krijg ik eens in de twee jaar een uitnodiging?

Darmkanker kan het best behandeld worden als het vroeg wordt ontdekt. Daarom wordt het bevolkingsonderzoek elke twee jaar herhaald.

Naar boven

In mijn familie komt darmkanker voor, kan ik sneller aan de beurt komen?

Helaas, dat kan niet. Als er meer dan één naast familielid van u darmkanker heeft of als darmkanker bij een naast familielid is gevonden voor het 50e levensjaar, overleg dan met uw huisarts over de mogelijkheden voor onderzoek op basis van medische indicatie.

Naar boven

Waar kan ik mij opgeven voor het bevolkingsonderzoek darmkanker?

U kunt zich niet opgeven voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Als u bent ingeschreven in uw gemeente, ontvangt u te zijner tijd vanzelf een uitnodiging.

Naar boven

Mijn partner heeft een uitnodiging gehad, maar wil niet meedoen. Ik wil wel graag meedoen, mag ik zijn/haar test doen?

Helaas, dat kan niet. De uitnodiging is persoonlijk aan uw partner gericht.

Naar boven

Ik ben ouder dan 75 jaar en ik wil meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Bij het bepalen van de leeftijdsgrenzen van een bevolkingsonderzoek spelen verschillende aspecten een rol: in welke leeftijd komt de kanker het meest voor, in welke leeftijdsgroepen kunnen we de meeste gevallen van (een voorstadium van) kanker opsporen, waar is de meeste gezondheidswinst te behalen. Ook de kosten van het bevolkingsonderzoek spelen in deze afweging een rol.

Darmkanker komt het meest voor bij mensen van 55 jaar en ouder. 90 van de 100 mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder. Poliepen groeien langzaam. Als iemand van 75 jaar of ouder darmkanker krijgt, is de kans groot dat hij of zij aan iets anders overlijdt. Daarom is het minder zinvol om mensen boven de 75 te onderzoeken. Bovendien vormen het onderzoek en de behandeling voor mensen van deze leeftijd een zwaardere belasting dan voor jongere mensen.
Als u ouder bent dan 75 jaar, kunt u dus helaas niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Als u klachten heeft, dan kunt u dit het beste met uw huisarts bespreken.

Naar boven

Drie jaar geleden heb ik al eens een kijkonderzoek gehad. Waarom word ik nu niet meer uitgenodigd?

Als u een inwendig kijkonderzoek heeft gehad, bent u voor de komende tien jaar voldoende onderzocht. Heeft u darmklachten? Of maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Wacht dan niet op de volgende uitnodiging, maar neem contact op met uw huisarts.

Naar boven

Waarom wordt er plastic gebruikt als verpakking van de ontlastingstest?

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is duurzaamheid van groot belang. Daarom ontvangt iedereen die voor het eerst uitgenodigd gaat worden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker 3 weken van tevoren een vooraankondiging. Als men de test niet wil ontvangen, kan men dit aangeven. Op die manier wordt voorkomen dat er onnodig uitnodigingspakketten opgestuurd worden en wordt verspilling zoveel mogelijk tegengegaan. 

Bij de keuze voor de verpakking werd  aan leveranciers de eis gesteld dat de verpakking met minimale hoeveelheid materiaal dient te worden uitgevoerd. Daarnaast is de keuze voor de verpakking gebaseerd op cruciale eigenschappen zoals vocht- en luchtdichtheid. Die zijn heel belangrijk voor de bescherming van de test en het terugzenden van het monster, om de kwaliteit van de test te bewaken en het monster tegen invloeden van buitenaf te beschermen. Plastic bleek aan deze eigenschappen te voldoen. Naast dit kwaliteitsbelang is het ook essentieel om er met de juiste verpakking voor te zorgen dat  personen die met het monster moeten werken, zoals de postbode, niet in aanraking kunnen komen met de inhoud van de test. 

Naar boven