Het bevolkingsonderzoek is voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij ontvangen elke twee jaar een uitnodiging.

Waarom vanaf 55 jaar?

De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder. Tussen 55 en 75 jaar is de kans het grootst dat iemand darmkanker krijgt waaraan hij of zij overlijdt. In deze leeftijdscategorie kan het bevolkingsonderzoek de meeste 'winst' behalen, uitgedrukt in levensjaren.

Waarom tot en met 75 jaar?

Poliepen groeien langzaam. Als iemand van 75 jaar of ouder darmkanker krijgt, is de kans groot dat hij of zij aan iets anders overlijdt. Daarom is het minder zinvol om mensen boven de 75 te onderzoeken. Ook vormen het onderzoek en de behandeling voor mensen van deze leeftijd een zwaardere belasting dan voor jongere mensen. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd mensen boven de 75 jaar niet uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek (advies Gezondheidsraad).