Naast het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek (NPBNationaal Programma Bevolkingsonderzoek) biedt de overheid verschillende andere screeningen aan.

Naast de landelijke bevolkingsonderzoeken uit het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek biedt de overheid nog andere screeningen aan:

  • Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Hieronder vallen de screeningen die consultatiebureaus en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en verzorgen voor 0-19-jarigen. In het “Basispakket” is vastgelegd welke taken de gemeenten moeten uitvoeren op het gebied van screening: onder andere gehoor- en gezichtsvermogen, vaststelling van tijdige indaling testes (bij jongens) en screening op spraak- en taalstoornissen. Ook de hielprik en neonatale gehoorscreening worden meestal vanuit de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd.
  • GGD-taken op het gebied van infectieziektenbestrijding. Hieronder vallen de screening op tbcTuberculose bij risicogroepen (inclusief asielzoekers), en screening op seksueel overdraagbare aandoeningen bij risicogroepen. Meer informatie is te vinden op de GGD-site.