Naast het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek ( NPB Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek (Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek)) biedt de overheid verschillende andere screeningen aan.

Naast de landelijke bevolkingsonderzoeken uit het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek biedt de overheid nog andere screeningen aan:

  • Basispakket Jeugdgezondheidszorg ( JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)). Hieronder vallen de screeningen die consultatiebureaus en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en verzorgen voor 0 tot 19-jarigen. In het Basispakket is vastgelegd welke taken gemeenten moeten uitvoeren op het gebied van screening: onder andere gehoor- en gezichtsvermogen, vaststelling van tijdige indaling testes (bij jongens) en screening op spraak- en taalstoornissen. De neonatale gehoorscreening wordt landelijk gecoördineerd door het RIVM. Dat is onder meer vanwege de samenhang met de hielprik die ook door het RIVM wordt gecoördineerd. Bij 76% van de kinderen wordt de gehoortest en hielprik gecombineerd uitgevoerd.  De hielprik  wordt door het Rijk aangeboden en uitgevoerd door de JGZ. Een JGZ-organisatie kan de uitvoering van de hielprik uitbesteden aan verloskundigen of een kraamzorgorganisatie.
  • GGD-taken op het gebied van infectieziektenbestrijding. Hieronder vallen de screening op tbc Tuberculose (Tuberculose) bij risicogroepen (inclusief asielzoekers), en screening op seksueel overdraagbare aandoeningen bij risicogroepen. Meer informatie is te vinden op de GGD-site.