Screeningen zijn er in soorten en maten, maar zij hebben ook gemeenschappelijke kenmerken.

Dit deel van de website bevat theoretische informatie om de ins- en outs van screeningsonderzoek beter op waarde te kunnen schatten.

Hier kunt u lezen wanneer een test in aanmerking komt om in een screening of bevolkingsonderzoek te worden aangeboden. Welke criteria worden daarbij gehanteerd? Wat is er wettelijk geregeld over bevolkingsonderzoek en screeningen. Wie bieden screeningen aan? Wat betekent de testuitslag en hoe zeker is het dat de test de mensen met de aandoening eruit haalt? Wat zijn nevenbevindingen, en wanneer is er sprake van overdiagnostiek en overbehandeling?