|   print

Digitale informatie op maat gesneden : een verkenning van de mogelijkheden en gebruikerswensen
[ Digital information made to measure : an exploration of possibilities and user-demands ]
 
Derks HJGM, Beuvery EC, van der Giessen A, de Haan BJ, ten Have W, Janssen GA, van Loveren H, Melis PHAM, Mulder CD, Speijers MA, Vos NCC

83 p in Dutch   2002

RIVM Rapport 000200201
download pdf (766Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A representation is given of an analysis of developments in the access to scientific literature, an overview of the possibilities of co-operation with other libraries and the result of an assessment of the informational needs of its RIVM-users. The Working Group gives recommendations concerning present and future tasks, costs and budgeting and the place of the library in the organisational structure of the RIVM. The most important recommendations are: continuation and acceleration of the policy of digital availability of information, reduction of the in-print collection, broadening the supply of information (other than official scientific literature), setting up an e-archive for RIVM-reports (in co-operation with external partners), institutional co-ordination of the RIVM-Internet and Intranet activities (together with the IT-department), support and facilitating of knowledge management within the institute and cost charging for a part of the library services.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naast een analyse van de ontwikkelingen in de toegang tot de wetenschappelijke literatuur en een inventarisatie van de samenwerkingsmogelijkheden met andere bibliotheken wordt het resultaat van een uitgebreide behoeftepeiling binnen het RIVM gepresenteerd. Aan de hand hiervan komt de Werkgroep bibliotheekfunctie met aanbevelingen t.a.v. huidige en nieuwe taken, kosten en budgettering en de plaats van de bibliotheek in de RIVM-organisatie. De voornaamste aanbevelingen zijn: voorzetting en versnelling van het beleid om informatie digitaal beschikbaar te stellen, de papieren collectie gefaseerd af te bouwen, verbreding van het informatieaanbod (naast de officiele wetenschappelijke literatuur), het (samen met externe partners) opzetten van een e-archive voor RIVM-rapporten, instituutsbrede coordinatie (samen met de IT-afdeling) van de RIVM-Internet- en Intranetactiviteiten, ondersteuning en facilitering van kennismanagement binnen het RIVM en het doorbelasten van een deel van de dienstverlening.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Werkgroep Bibliotheekfunctie
( 2002-07-15 )