|  print

Strategic Research RIVM : Annual report 2009
[Strategisch Onderzoek RIVM : Jaarrapportage 2009]

Vermeer JTM, Demon JMH

73 p in English 2010

RIVM rapport 000201002
download pdf (429Kb)
SOR rapportage

Toon Nederlands

English Abstract
In this document, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports on progress that was made in 2009 within its Strategic Research Programme (SOR). The Strategic Research Programme helps the institute to anticipate upcoming research questions, to ensure the quality of its scientific expertise and to participate fully in international research networks. In 2009, about 12.9 million was allocated to work carried out within the Programme.
The current Programme runs from 2007 to 2010. Most SOR projects reached full speed in 2008, resulting in a rise in research output quantity in 2009 among a sharp increase in the number of research publications. In 2009 a mere total of 115 SOR-related papers were published or accepted for publication in international, peer-reviewed journals, another 70 papers were submitted for publication. Two thirds of the published papers had RIVM staffers as first, second and/or last author. Strategic research also produced many other products including 31 (letter)reports, 126 talks at international meetings, 10 websites, 25 data bases en 26 tools such as computer models. Progress could also be measured in terms of RIVM gaining follow-up assignments and further expanding of long-term collaboration networks with other institutes.
This annual report monitors the Programme's impact on science and society in 2009. Compared with scientific reference journals in 4 of the 6 research themes peer-reviewed research papers were accepted or published in journals with higher-than-average impacts. To measure the Programme's impact on society, a number of indicators have recently been developed. Performance on these indicators will be monitored over the coming years. Compared to 2008 the index in 2009 has been higher mainly the result of increasing follow-up assignments, the use of the results in policy and external requests for advice.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport brengt verslag uit van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) in 2009, het eigen onderzoeksbudget van het RIVM. Dit is het derde jaar van de vierjaarlijkse cyclus van SOR-onderzoek, die in 2007 is gestart. Het SOR-budget is bedoeld voor onderzoek om het RIVM te voorzien van de expertise en kwaliteit, zodat het nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat kan uitvoeren. In 2009 is ongeveer 12,9 miljoen euro aan SOR besteed. Het rapport geeft een indicatie van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het SOR-onderzoek in het verslagjaar.
De uitvoering van de meeste projecten is vanaf 2008 goed op stoom gekomen, wat in 2009 tot een toegenomen wetenschappelijke output heeft geleid, waaronder een groot aantal publicaties. Ten opzichte van wetenschappelijke referentietijdschriften is bij 3 van de 6 speerpunten (ERF, CIL en EQH) meer dan gemiddeld goed gescoord. Er zijn in 2009 115 publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast zijn er nog 70 artikelen voor publicatie ingediend. Bij twee derde van de verschenen publicaties is een medewerker van het RIVM eerste, tweede of laatste auteur. Er is ook een groot aantal andere producten opgeleverd, te weten 31 (brief)rapporten, 126 lezingen op internationale congressen, 10 websites, 25 databases en 26 instrumentaria zoals modellen.
De maatschappelijke impact van de SOR-ondezoeken wordt gebaseerd op de mate waarin de onderzoeken scoren op een aantal indicatoren die de komende jaren worden gevolgd. De index voor 2009 is hoger dan in 2008, onder meer als gevolg van een groeiend aantal ervolgopdrachten en het gebruik van de resultaten in beleid of richtlijnen. Ook wordt er meer samengewerkt met externe onderzoeksinstituten.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-12-30 )