|   print

Strategisch Onderzoek RIVM Jaaroverzicht 2012 : Speerpuntnotities - publicaties - kengetallen
[ RIVM Strategic Research annual report 2012 ]
 
ten Kroode JHCM, van Leeuwen CD, Demon JMH

79 p in Dutch   2013

RIVM rapport 000201303
download pdf (420Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM Strategic Research annual report 2012
RIVM publishes an annual report on its research programme RIVM Strategic Research (SOR). The programme is intended to provide the expertise and quality to enable RIVM to competently perform tasks on behalf of its clients in the short and longer term. SOR projects are organised on the basis of a fouryear cycle. The 2012 annual report covers the second year of the 2011-2014 SOR cycle.

The report describes the objective of each project, the progress made and the social relevance of the results secured. It also provides information about those projects from the previous SOR cycle (2007-2010) that were still operating during 2012. Statistical and financial data are provided about the programme, covering all SOR projects that were active during the year.

During the year, 85 publications appeared in peer-reviewed journals and a another hundred papers were submitted for publication. Of the publications that appeared, seventy named an RIVM staff member as their first, second or final author. The programme yielded a large number of other products as well: nineteen reports and letter reports, ninety-three presentations at international congresses, thirty models and other tools, twelve databases, eight websites and one patent. The scientific impact of the publications was quantified for the report using a predefined list of reference journals. From the quantification exercise, it is apparent that the impact of the published articles was above average. In 2012, roughly 13.6 million euros were allocated to the SOR

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Strategisch onderzoek RIVM jaaroverzicht 2012
Het RIVM brengt jaarlijks verslag uit van het onderzoeksprogramma van het instituut, het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR). Dit onderzoeksprogramma is bedoeld om te voorzien in de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. SORprojecten worden in een cyclus van vier jaar uitgevoerd. De jaarrapportage 2012 omvat het tweede jaar van de vierjarige cyclus van SOR 2011-2014.

Per project is aangegeven wat de doelstelling is, de voortgang en de maatschappelijke relevantie van de behaalde resultaten. Daarnaast waren er nog doorlopende projecten uit de voorgaande SOR-ronde 2007 - 2010. De genoemde aantallen en bedragen hebben betrekking op alle lopende SORprojecten.

Er zijn 85 publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften en er zijn daarnaast nog 100 publicaties ingediend. Van de verschenen publicaties zijn er 70 waarvan een RIVM-medewerker eerste, tweede of laatste auteur is. Daarnaast is een groot aantal andere producten gerealiseerd: 19 (brief)rapporten, 93 lezingen op internationale congressen, 30 instrumenten (bijvoorbeeld modellen), 12 databases, 8 websites en 1 patent. De wetenschappelijke impact van de publicaties wordt gemeten aan de hand van een vooraf vastgestelde lijst met referentietijdschriften. De uitkomst van deze vergelijking is in 2012 een bovengemiddelde score. In 2012 is ongeveer 13,6 miljoen euro aan SOR besteed.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-12-12 )