†|†  print

Overview of legislation on sensitisers : with focus on consumer products
[†Overzicht van wettelijke kaders op het gebied van sensibiliserende stoffen : met een focus op consumentenproducten†]

Smit K, Schuur AG

68 p in English ††2014

RIVM letter report 050013001
download pdf (2543Kb)††
Alleen digitaal beschikbaar††

Toon Nederlands

English Abstract
Many consumer products contain substances (sensitising substances) that can cause allergic reactions. These reactions can occur by contact via skin or via the respiratory tract. Sensitising substances are present in a wide range of consumer products such as toys, cosmetics, detergents, textiles and jewelry. RIVM made an inventory, requested by the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS), of the different legal frameworks in which the production and use of sensitising substances in consumer products is regulated.

Companies that place chemical substances and mixtures on the market are obliged to classify, label and package according to the criteria in the Regulation on Classification, Labeling and Packaging (CLP). This also applies to substances that can cause allergic reactions. In addition, producers and importers of chemicals are required under REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), depending on the production volume of the substances, to register their chemicals. An essential part of the registration is the hazard assessment and demonstration of safe use. REACH also offers governments the opportunity to restrict dangerous substances or products in Europe.

There are also legal frameworks for specific product categories, such as cosmetics, detergents and toys. These guidelines contain Annexes listing sensitising substances (mostly fragrances) which may not be added to these products, or must be stated on the label. It is also possible that a sensitising substance needs to be assessed before it is authorised on the market, such as for biocides.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Veel consumentenproducten bevatten stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken (sensibiliserende stoffen). Dat kan door contact met de huid of als de stoffen worden ingeademd. De sensibiliserende stoffen kunnen in consumentenproducten voorkomen, zoals speelgoed, cosmetica, schoonmaakmiddelen, textiel en sieraden. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het RIVM geÔnventariseerd hoe de productie en het gebruik van allergene stoffen in consumentenproducten in wettelijke kaders is gereguleerd.

Bedrijven die chemische stoffen en mengsels in de handel brengen, zijn verplicht om deze in te delen, te etiketteren en verpakken volgens de criteria van de Verordening Indeling Etikettering en Verpakking (CLP). Dit geldt ook voor stoffen waar mensen allergisch op kunnen reageren. Daarnaast hebben producenten en importeurs van chemische stoffen de verplichting om deze, afhankelijk van de hoeveelheid waarin ze worden geproduceerd, te registreren in verband met de Europese verordening voor de productie en handel van chemische stoffen REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen). Bij de registratie van een chemische stof moeten mogelijke gevaren worden beoordeeld en moet worden aangetoond dat het gebruik van de stof veilig is. Ook biedt REACH overheden de mogelijkheid om zeer gevaarlijke of risicovolle stoffen of toepassingen Europees te beperken of te verbieden.

Daarnaast bestaan er wettelijke kaders voor specifieke productcategorieŽn, zoals cosmetica, schoonmaakmiddelen en speelgoed. Deze richtlijnen bevatten lijsten met onder andere sensibiliserende stoffen (veelal geurstoffen), die niet aan deze producten mogen worden toegevoegd, of verplicht op het etiket moeten worden vermeld. Het kan ook zijn dat een sensibiliserende stof eerst moet worden beoordeeld voordat het op de markt mag worden toegelaten, zoals bij biociden.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-03-12 )