†|†  print

Definition of serious risk within RAPEX notifications
[†Definitie van 'serious risk' in Europees meldingssysteem voor veiligheid producten (RAPEX)†]

Wijnhoven SWP, Janssen PJCM, Schuur AG

44 p in English ††2013

RIVM letter report 090013001
download pdf (667Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
The European Union has a notification system for Member States to exchange information on the safety of consumer products. The purpose of this so-called RAPEX-system (Rapid Alert System for Non-Food Products) is to be able to quickly recall products from the market. A risk may be caused by a mechanic defect or by a chemical substance in the product. Three categories of risk are defined: low, moderate and serious. In practice, Member States interpret the concept of =serious risk' differently for risks caused by chemical substances. Due to this, the risk of the use of these products is often not correctly defined and reported as =serious'.

The Dutch Food and Product Safety Authority (NVWA) is responsible for the Dutch notifications in RAPEX. NVWA asked RIVM to map out this problem and come up with possible solutions. It turns out that substances and products are notified for two reasons. Firstly, when a legal concentration limit of a substance is exceeded, and secondly, when health complaints caused by a product are reported. When a concentration limit is exceeded, it does not necessarily mean that there is a serious risk. Concentration limits are not always quantitatively based on a specific effect of the substance, but sometimes set at 0.1% to restrict the use of hazardous substances.

RIVM provides some solutions to remove the differences in interpretation. A possible way would be adapt the definition of =serious risk' specifically for risks of chemical substances. In addition, drawing up guidance for risk assessments for chemicals within RAPEX would be another approach. Finally, the RAPEX notification could be extended with a justification, such as exceeding a legal concentration limit or health complaints.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Europese Unie beschikt over een meldingssysteem, waarmee lidstaten informatie kunnen uitwisselen over de veiligheid van consumentenproducten. Het doel van dit zogeheten RAPEX-systeem (Rapid Alert System for Non-Food Products) is om producten die een ernstig risico vormen voor de volksgezondheid snel van de Europese markt te kunnen halen. Een risico kan een gevolg zijn van een mechanisch defect of van een chemische stof in het product. Er zijn drie categorieŽn risico's: laag, matig en ernstig (serious risk). In de praktijk blijken lidstaten de definitie van serious risk voor risico's veroorzaakt door chemische stoffen verschillend te interpreteren. Hierdoor wordt het risico van het gebruik van deze producten vaak ten onrechte als ernstig bestempeld en gemeld.

Voor Nederland verzorgt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de RAPEX-meldingen. De NVWA heeft het RIVM gevraagd om dit probleem in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te reiken. Het blijkt dat stoffen en producten bij RAPEX om twee redenen worden gemeld. Ten eerste als een wettelijke concentratielimiet van een stof wordt overschreden, en ten tweede als een product klachten veroorzaakt. Als een concentratielimiet wordt overschreden, hoeft er echter niet altijd sprake te zijn van een ernstig risico. Dat komt omdat normen niet altijd gebaseerd zijn op een specifiek effect van een schadelijke stof, maar bijvoorbeeld ook vanuit een basale wens om het gebruik van een stof te beperken.

Het RIVM reikt enkele oplossingen aan om de verschillen in interpretatie weg te nemen. Een mogelijkheid is de definitie van serious risk aan te passen door deze specifiek op te stellen voor chemische risico's. Ook kan worden verduidelijkt hoe een risicobeoordeling voor chemische stoffen het beste binnen RAPEX kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door daar een leidraad voor op te stellen. Als laatste zou bij een RAPEX-melding toegevoegd kunnen worden waar de risicobeoordeling op is gebaseerd (normoverschrijding of klacht), zodat de reden voor de melding duidelijk wordt.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-07-05 )