|   print

General Fact Sheet : General default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2014
[ Factsheet Algemeen : Algemene standaard parameters voor de schatting van consumentenblootstelling- Herziene versie 2014 ]
 
te Biesebeek JD, Nijkamp MM, Bokkers BGH, Wijnhoven SWP

102 p in English   2014

RIVM rapport 090013003
download pdf (894Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In order to assess the potential risks of chemical substances in consumer products, it is necessary to estimate the consumer exposure during product use. The computer tool ConsExpo is able to calculate indoor human exposure to chemical substances in products such as paint, cosmetics or cleaning agents. The General Fact Sheet describes default values useful for estimating the exposure to a chemical substance. By using these defaults, the exposure assessment is performed in a transparent and standardized way. Based on new available information and developments, RIVM updated the General Fact Sheet in the current report, which replaces the General Fact Sheet 2006.

The General Fact Sheet contains default values for the room in which the exposure takes place (for example room size) and for the person that is exposed, such as body weight and the surface areas of different parts of the body. In addition, it presents information on the ventilation in houses. Similarly, information is provided on inhalation rates for adults and children while at rest and during exercise. New in this version of the fact sheet are data on activity patterns. The General Fact Sheet explains the underlying data leading to the defaults and the quality of the default values.

Apart from the General Fact Sheet, there are various product-specific fact sheets, e.g. for paint, cosmetics, children toys, pest control products, do-ityourself products, disinfection products and cleaning agents. These fact sheets contain information, e.g. on the exposure duration and amount of product used.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om mogelijke risico's van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen, is het nodig een goede schatting te maken over de blootstelling aan chemische stoffen tijdens gebruik van het product. Met behulp van het computerprogramma ConsExpo kan voor consumenten berekend worden in welke mate zij binnenshuis tijdens het gebruik van bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen of cosmetica aan een bepaalde chemische stof worden blootgesteld. In de Factsheet Algemeen staan 'standaardwaarden' die bruikbaar zijn om de blootstelling aan een stof te schatten. Door deze standaardwaarden te gebruiken, wordt de blootstellingsschatting op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd. Op basis van nieuwe informatie en inzichten heeft het RIVM de Factsheet Algemeen herzien. Deze versie vervangt daarmee de Factsheet Algemeen uit 2006.

De Factsheet Algemeen bevat standaardwaarden over de ruimtes waarin het product wordt gebruikt (bijvoorbeeld vloeroppervlak van een huiskamer) en over de persoon die blootgesteld wordt (zoals lichaamsgewicht en het oppervlak van lichaamsdelen). Er is informatie verstrekt over de inhalatiesnelheid van volwassenen en kinderen bij een verschillende mate van inspanning. Verder bevat de factsheet gegevens over de mate waarin verschillende ruimten van woningen worden geventileerd. Nieuw in deze versie van de factsheet zijn data over tijdsbesteding. Het document licht ook toe waarop de waarden zijn gebaseerd en het geeft de betrouwbaarheid van de geboden gegevens weer.

Naast de Factsheet Algemeen bestaan er een aantal product-specifieke factsheets voor verf, cosmetica, speelgoed, ongediertebestrijdingsmiddelen, desinfecterende middelen, reinigingsmiddelen en doe-het-zelfproducten. Deze factsheets bevatten voor een bepaalde productcategorie informatie over onder andere de duur van de blootstelling en hoeveelheid gebruikt product.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-12-03 )