|   print

Overzicht van Europese en nationale wetgeving voor kruidenpreparaten
[ Overview of European and national legislation on herbal preparations ]
 
Tiesjema B, Jeurissen SMF, Sprong RC

46 p in Dutch   2013

RIVM briefrapport 090433002
download pdf (513Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
Food supplements containing herbs (herbal preparations or 'botanicals') have an innocent image and are often used because of their (supposed) health benefits. Many different herbal preparations are commercially available, amongst others on the Internet. All herbal preparations must meet the safety requirements laid down in the Herbal Preparations Decree under the Dutch Commodities Act (Warenwetbesluit Kruidenpreparaten). However, there is no pre-market assessment of the safety and composition of herbal preparations. Such assessments are only performed if there are indications that a product that is on the market may pose a public health risk. It is often difficult to assess the risks of herbal preparations, because there is little information available concerning the composition of the herbal preparation (for instance, which part of the plant has been used and how the extract has been produced).

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is currently taking stock of the possibilities for amending (Dutch) legislation on herbal preparations, in order to better ensure the safety of these products. As a first step, an overview has been compiled of current European and national legislation on herbal preparations. This overview was then compared with legislation on other products containing herbs or herbal extracts, such as cosmetics and pharmaceuticals. The overview focuses on registration obligations and requirements relating to quality (composition), safety and labelling. This study was commissioned by the Dutch Food and Consumer Product Authority (NVWA).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voedingssupplementen met kruiden (kruidenpreparaten) hebben een onschuldig imago en worden vaak gebruikt vanwege al dan niet onderbouwde gunstige effecten op de gezondheid. Er zijn veel verschillende kruidenpreparaten te koop, ook via internet. Conform het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten moeten alle kruidenpreparaten veilig zijn. De veiligheid en samenstelling van kruidenpreparaten worden echter niet getoetst voordat ze op de markt worden gebracht. Dit wordt alleen achteraf gedaan, als er aanwijzingen zijn dat een product een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. Het is vaak lastig om de risico's van de kruidenpreparaten te beoordelen, omdat er weinig bekend is over de samenstelling van het preparaat (bijvoorbeeld welk deel van de plant is gebruikt en hoe is het extract gemaakt).

Het RIVM inventariseert momenteel welke mogelijkheden er zijn om de (Nederlandse) wetgeving voor kruidenpreparaten zodanig aan te passen dat de veiligheid van de producten beter wordt gewaarborgd. Als eerste stap hiertoe is een overzicht gemaakt van de huidige Europese en nationale wetgeving voor kruidenpreparaten. Vervolgens is deze vergeleken met wetgeving voor andere producten met kruiden(extracten), zoals cosmetica en geneesmiddelen. Hierbij is gekeken naar de registratieplicht en eisen over de kwaliteit (samenstelling), veiligheid en etikettering. Dit onderzoek wordt in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitgevoerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-03-27 )