|   print

The incidence and genetic variability of Small Round-Structured Viruses (SRSV) in outbreaks of gastroenteritis in 1996 in the Netherlands
[ Incidentie en genetische variabiliteit van Small Round-Structured Viruses (SRSV) in explosies van gastroenteritis in 1996 in Nederland ]
 
Vinje J, Altena SA, Lodder WJ, Koopmans MPG

25 p in English   1997

RIVM Rapport 118102003

Toon Nederlands

English Abstract
Small round-structured viruses (SRSV) are a group of RNA viruses that can cause gastroenteritis in persons of all ages. To determine the incidence of SRSV-associated gastroenteritis in the Netherlands and to study the genetic variability of outbreak strains, all outbreaks that were reported to the epidemiologists of the regional health services in 1996 were investigated using a standardised protocol. In 60 (87%) of the 69 reported outbreaks SRSV could be detected, showing the etiologic significance of SRSV in outbreaks of gastroenteritis in the Netherlands. Of these outbreaks, 84% occurred in semi-closed communities like nursing homes (59%) and hospital wards (25%). Sequence analysis of the outbreak strains revealed that the majority of the strains from January to November 1996 form a tight cluster within genogroup II SRSV. In November 1996, a shift towards genogroup I SRSV occurred, suggesting a change to a new predominant strain.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Small round-structured viruses (SRSV), ook wel Norwalk-achtige virussen genoemd, zijn belangrijke verwekkers van explosies van gastroenteritis. De detectie van deze groep genetisch uiterst variabele virussen is door de recente ontwikkeling van een generische RT-PCR test sterk vereenvoudigd. Om de incidentie van SRSV bij explosies van gastroenteritis te bepalen, werden in 1996 alle bij de GGD-en gemelde explosies onderzocht volgens een standaardprotocol. Door 28 van de 60 GGD-en werden in totaal 69 explosies gemeld. In 60 van deze explosies (87%), kon met behulp van een RT-PCR SRSV worden aangetoond. Van de 69 gemelde explosies vonden de meeste (78%) in de eerste 3 maanden van 1996 plaats. De meerderheid (59%) van de explosies vond plaats in verpleeg- en verzorgingstehuizen en 25% in ziekenhuizen. Uit sequentie-analyse van de PCR producten bleek, dat stammen van alle explosies in de periode van januari tot november sterk geclusterd waren. Het betrof hier een genogroep II SRSV-type (Grimsby), een type SRSV dat ook al in 1995 in Nederland als predominant type was waargenomen. Vanaf november was een duidelijke shift naar de circulatie van een genogroup I SRSV-type (Venlo) waarneembaar. Samenvattend zijn SRSV de meest frequent voorkomende pathogenen geassocieerd met explosies van gastroenteritis die in 1996 werden gemeld aan de GGD-en in Nederland. De moleculaire analyse laat zien dat SRSV epidemisch verspreiden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-08-31 )