|   print

Local tolerance and general toxicity of tetravalent pneumococcal conjugate vaccine
[ Locale tolerantie en systemische toxicicteit van tetravalent pneumococcen conjugaat-vaccin ]
 
Dortant PM, van Loveren H, Wester PW

25 p in English   1999

RIVM Rapport 120000001
download pdf (1003Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In order to evaluate the safety of a tetravalent pneumococcal conjugate vaccine, the final product was tested in 24 female rats, 6 weeks of age, by duplicate intramuscular injections. Parameters for general toxicity were body weight gain, food consumption, general clinical parameters and hematology. Local tolerance was evaluated by histopathology of injection sites and regional (iliac and popliteal) lymph nodes. The latter were also weighed. Results indicated no effect of the test vaccine on clinical parameters, body weight gain, food consumption and hematology. The weight of the regional lymph nodes was slightly increased (though without statistical significance), but not as dramatically as in the reference control vaccine (DPT-polio). Local reactions after adjuvant or complete vaccine were mild compared to the reference control vaccine (DPT-polio). Provided a protective immune response is conferred, the responses after pneumococcal conjugate vaccines in rats as observed in this study, are acceptable because: 1- The widely accepted local reaction after DPT-polio injection is more severe. 2- The administered doses in this local tolerance and general toxicity study are 1/4 of the DPT-polio human dose and 1/2 of the pneumococcal vaccine human dose, which are great overdoses on body weight basis for the animals used in this study.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om de veiligheid van een tetravalent pneumococcen conjugaat-vaccin te testen werd het eindproduct dat bedoeld was voor gebruik in een klinische trial, toegediend aan 24 vrouwelijke ratten van 6 weken oud middels twee intramusculaire injecties. Parameters voor algemene toxiciteit waren: groei, voedselopname, algemene klinische parameters en hematologie. Lokale tolerantie werd beoordeeld aan de hand van histopathologisch onderzoek van de injectieplaatsen en de regionale lymfknopen. Deze lymfknopen werden eveneens gewogen. Er werden geen effecten van het pneumococcen conjugaat-vaccin gevonden op de groei, voedselopname, klinische en hematologische parameters. Het gewicht van de regionale lymfknopen was weliswaar gering maar niet statistisch significant toegenomen; voorts was de toename niet zo dramatisch als na toediening van het referentie controle vaccin (DKTP).De lokale reacties in rattten na toediening van adjuvans of het complete vaccin waren mild in vergelijking tot het effect van toediening van het referentie controle vaccin (DKTP). De reacties in ratten na toediening van het hier gebruikte peumococcen conjugaat- vaccin worden acceptabel beschouwd - op voorwaarde dat toediening leidt tot een beschermende immuniteit- omdat:1- De alom geaccepteerde locale reacties na DKTP injectie sterker zijn. 2- In deze studie naar lokale tolerantie en systemische toxiciteit de toegediende dosis van DKTP 1/4 van de in de mens gebruikte dosis is en de toegediende dosis van het pneumococcen vaccin 1/2 van de in de mens gebruikte dosis is, hetgeen in beide gevallen - voor de dieren gebruikt in deze studie-grote overdoseringen zijn op basis van lichaamsgewicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-12-15 )