|   print

Vergelijking van de Toxine Bindings Inhibitie test (ToBI) met de Dubbel Antigeen ELISA (DAE) voor het bepalen van antistoftiters tegen difterie toxine in humaan serum
[ Comparison of the Toxin Binding Inhibition assay (ToBI) with the Double Antigen ELISA (DAE) for the determination of antibody titers against diphteria toxin in human serum ]
 
Knipping CT, Berbers GAM

44 p in Dutch   1998

RIVM rapport 126000001

Toon Nederlands

English Abstract
Both assays can possibly substitute the Vero Neutralisation assay (NT). Because the NT is not suited for the determination of large numbers of serum samples, the ToBI was developed in the late eighties within the RIVM and has been internationally accepted. Recently, the DAE has been developed in Copenhagen and published as possible alternative for the NT. When the ToBI and the DAE are performed with a twofold serial dilution of the serum samples both assays show a good correlation with the NT and with each other. The sensitivity of the DAE seems comparable with the NT, while the ToBI shows to be less sensitive (a factor 5 - 10). For both assays the criterium of protection of 0.1 IU/ml can easily be accurately measured, while the minimum immune titre of 0.01 IU/ml can also be applied. However , if in both the ToBI and the DAE in stead of serial dilution series a two- or threepoints dilution of the serum is used to increase the number of samples per plate (factor 6), the correlation decreases in such a way that the reliability of the results has become doubtful. The conclusion of this investigation is that both the ToBI and DAE performed with twofold serial dilutions are reliable alternatives of the NT. Both tests are equally well applicable with regard to the speed of assay performance and the number of serum samples to be assayed in one week. The possibility to use DAE/DELFIA (Delayed time-resolved fluorescence immuno assay) or ToBI with a single or a limited number of dilutions of the sera is not recommended, espe-cially in the lower titres where a discrimination between positive and negative sera has to be established.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Testen werden met elkaar vergele-ken, als mogelijke vervanger van de Vero Neutralisatietest (VN). Aangezien de VN niet geschikt is voor het bepalen van een groot aantal sera is aan het eind van de jaren '80 binnen het RIVM de ToBI ontwikkeld. Deze is inmiddels internationaal geac-cepteerd. Recent is de DAE ontwikkeld in Kopenhagen en gepubliceerd als mogelijke vervanger van de VN. Wanneer de ToBI en de DAE uitgevoerd worden met een tweevoudige verdun-ningsreeks van het serum blijken de testen een goede correlatie te vertonen met elkaar en ook met de VN. De gevoeligheid van de DAE blijkt vergelijk-baar te zijn met de VN, terwijl de ToBI daar een factor 5 a 10 bij achter blijft. In beide testen wordt het beschermingscriterium van 0, 1 IU/ml ruimschoots gehaald, terwijl de minimum immuuntiter van 0,01 IU/ml ook in beide testen gehanteerd kan worden. Als er echter zowel in de ToBI als de DAE gebruik gemaakt wordt van een meerpuntsverdunning i.p.v. een verdun-ningsreeks en daarmee het aantal te bepalen monsters per plaat aanzienlijk wordt verhoogd (factor 6), is de correlatie met de ToBI en de DAE uitge-voerd met een verdunningsreeks van het serum dusdanig slecht dat er getwijfeld kan worden aan de betrouwbaarheid van de uitslag. De conclusie van dit onderzoek is dat zowel de ToBI als de DAE uitgevoerd met een tweevoudige verdunningsreeks van het serum betrouwbare vervangers zijn van de VN, voor wat betreft de snelheid en aantal te bepalen monsters. De mogelijkheid om de DAE/ DELFIA (Delayed time-resolved fluorescence immuno assay) of ToBI te gebruiken met een meerpuntsverdunning van het serum is niet aan te bevelen, vooral in het laagtiterig gebied, waar het verschil tussen positief en negatief bepaald moet worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-02-28 )