|   print

Onderzoek naar de "Good Manufacturing Practice" van bedrijven die levensmiddelen e.d. produceren
[ Good manufacturing practice in food processing ]
 
Ruitenberg, E.J.

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 148037801

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
T.b.v. pluimveecontactdag, waarbij aan Keuringsdierenartsen voorlichting wordt gegeven, werden m.b.v. de scanning elektronenmicroscoop opnamen gemaakt van diverse oppervlakken in pluimveeslachterijen. T.b.v. de exportcertificatie van diermelen werd in een aantal gevallen onderzoek uitgevoerd betreffende de herkomst van Salmonella-bacterien. In het merendeel van de onderzochte gevallen bleek dat er of onvoldoende hygienisch gewerkt werd of fouten werden gemaakt bij de produktie, zoals het gebruik van dezelfde containers voor opslag en grondstoffen en het gerede produkt. Aan een aantal pluimveeslachterijen werden adviezen verstrekt m.b.t. reiniging en desinfectie. Bovendien werd in een enkele slachterij getracht om Staphylococcus aureus kiemen, die er als huiskiem persisteerden, te verwijderen. Diverse adviezen aan bedrijven en instellingen betreffende "good manufacturing practice".

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-05-10 )