|   print

De kwaliteit van het badwater in sauna-instituten
[ The quality of bathing-water in sauna institutes ]
 
Havelaar AH

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 148116002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een vijftig-tal willekeurig gekozen sauna-instituten in Nederland werd een eenmalig onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het water in whirlpools, zwembaden, voetenbaden en dompelbaden. Aangetoond werd dat in de meeste baden de waterkwaliteit sterk afwijkt van die, welke als minimaal noodzakelijk voor zwemwater in circulatiebaden wordt beschouwd. Met name in whirlpools bleek de waterkwaliteit vaak sterk afwijkend te zijn. De meetresultaten duiden op gebreken in de verwijdering van organische en andere door zwemmers ingebrachte stoffen door filtratie, oxydatie en verversing, in de pH-regeling, en in de regeling van het gehalte aan vrij beschikbaar chloor. Samenhangend met dit laatste werden frequent opportunistisch pathogene micro-organismen aangetroffen, zoals Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus en Legionella pneumophila. Vrij levende amoeben werden tevens regelmatig aangetoond de uit de onderzochte monsters geisoleerde stammen waren niet pathogeen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-09-19 )