|   print

T.spiralis onderzoek bij Nederlandse mestvarkens in de periode 1979- 1984
[ T.spiralis investigations in Dutch fattening-pigs in the period 1979- 1984 ]
 
Knapen, F.van , Franchimont, J.H. , Fenigsen-Narucka, F.*

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 148118003

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Resultaten van het permanent surveillance onderzoek van Nederlandse mestvarkens op T.spiralis infecties in de jaren 1979-1984 werden gepresenteerd. Tevens werd incidenteel nader onderzoek op bedrijven verricht waarvan bekend was dat daarvandaan seropositieve dieren waren geslacht. Uit het surveillance onderzoek is gebleken dat geen verandering is opgetreden in het voorkomen van T.spiralis infecties bij Nederlandse mestvarkens in genoemde periode, maar dat rekening moet worden gehouden met een permanente infectiedruk. Nader onderzoek op een aantal bedrijven, waarvandaan dieren met sterk verhoogde extinctiewaarde afkomstig waren, bracht geen uitgebreide trichinen besmettingen aan het licht. Geconcludeerd wordt dat toekomstig onderzoek op bedrijven na selectie in het surveillance programma van belang blijft om bijtijds eventuele haarden van T.spiralis infecties op het spoor te komen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-09-18 )