|   print

Het effect van doorstralen op de bederfflora en houdbaarheid van bami en nasi goreng
[ The effect of irradiation on spoilage organisms and shelf-life of bami and nasi goreng ]
 
Beckers, H.J. , Delfgou-van Asch, E.H.M.

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 148122001

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doorstralen met 2,5 kGy resulteerde zowel met bami goreng als met nasi goreng in een reductie van het aeroob kiemgetal met 5 logeenheden. De Gram-negatieve flora nam sterker af dan de Gram-positieve. De overlevende flora bestond vooral uit Gram-positieve coccen. Tijdens bewaren bij 7 graden C nam het aeroob kiemgetal van doorstraalde nasi goreng niet, en van doorstraalde bami goreng slechts zeer langzaam toe. Er wordt geconcludeerd dat doorstraling leidt tot een verlenging van de houdbaarheid van bami en nasi.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-11-20 )