|   print

Microbiologische gesteldheid van uit Zuid-Oost Azie" ingevoerde garnalen
[ Microbiological quality of shrimp imported from South-East Asia ]
 
Beckers, H.J.

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 148122002

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van de rauwe garnalen (15 monsters) varieerden de aerobe kiemgetallen van < 10-3 tot 10-6, de Enterobacteriaceae kiemgetallen van < 10 tot 10-2 en de S.aureus kiemgetallen van < 10 tot 10-3. In 4 monsters werd E.coli aangetoond, in een monster Salmonella en in een ander monster NAG-Vibrio. Van de niet-doorstraalde gepelde gekookte garnalen (54 monsters) varieerden de aerobe kiemgetallen van < 10-3 tot 10-7, de Enterobacteriaceae kiemgetallen van < 10 tot 10-2 en de S.aureus kiemgetallen van < 10 tot 10-4. In 11 monsters werd E.coli aangetoond, in 3 monsters Salmonella en in 1 monster NAG-Vibrio. In doorstraalde gepelde gekookte garnalen (7 monsters) waren de aerobe kiemgetallen steeds < 10-5 en de Enterobacteriaceae en S.aureus kiemgetallen < 10. De aanwezigheid van Shigella op gepelde gekookte garnalen afkomstig uit Zuid-Oost Azie blijft een potentieel risico voor de volksgezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-11-30 )