|   print

Ringonderzoek watermicrobiologie: resultaten van rondzendingen in 1983 en 1984
[ Proficiency testing of water microbiology: results of two series in 1983 and 1984 ]
 
Havelaar AH, Pot-Hogeboom WM

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 148136005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van een tweetal rondzendingen, waaraan werd deelgenomen door resp. 51 en 45 laboratoria. Op grond van een evaluatie van de resultaten wordt aanbevolen activiteiten, op gericht op kwaliteitsbeheersing van microbiologisch wateronderzoek, te continueren. Het onderzoek heeft tevens de conclusie opgeleverd dat in de toekomst meer aandacht moet worden besteed aan de produktie van stabiele, op aanvraag beschikbare referentiematerialen, waarmee laboratoria zelfstandig een eigen kwaliteitsbewakingsprogramma kunnen opbouwen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-05-31 )