|   print

Nader onderzoek met sera van Trichinella-spiralis vrije varkens afkomstig uit 10 verschillende Europese landen en Canada naar de detectiegrens van de Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
[ Further studies with sera from Trichinella-free pigs from 10 European countries and Canada to determine the detection levels for the Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ]
 
Knapen, F.van , Franchimont, J.H.

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 148209001

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij vroeger onderzoek werd gevonden dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen varkenspopulaties in verschillende Europese landen met betrekking tot zogenaamde achtergrondruis in de ELISA bepaling voor antistoffen tegen T.spiralis. In het huidige rapport zijn de resultaten vermeld van nader onderzoek naar dit fenomeen, waarbij opnieuw uit 10 Europese landen en Canada materiaal werd verzameld voor onderzoek. Gebleken is dat door het gebruik van gezuiverd antigeen wel een reductie van de achtergrond werd verkregen, maar dat de verschillen tussen de varkenspopulaties onderling blijven bestaan. Overigens werd met beide antigenen geen verschil aangetoond bij de individuele beoordeling van varkens. Een discussie werd gevoerd over mogelijk andere oorzaken van de waargenomen verschillen. Mogelijk is dat een hoge achtergrondruis veroorzaakt wordt door het optreden van subklinische infecties.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-01-31 )