|   print

Desinfectie van biologisch behandeld afval met ultraviolette straling, een orienterend onderzoek
[ Disinfection of secondary sewage with U.V. radiation, a preliminary survey ]
 
Havelaar AH, Pot-Hogeboom WM, Koot W, Pot R, Eisen I

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 148326001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een sterk significante relatie werd gevonden tussen de inactivering van micro-organismen en de berekende stralingsdosis. Er was verschil in resistentie tussen de bestudeerde groepen micro-organismen en wel in de volgorde: E.coli - somatische colifagen < faecale streptococcen < F specifieke bacteriofagen (1 : 1,1 : 1,5 : 2,3). Er waren indicaties voor bescherming van faecale streptococcen, maar niet van F specifieke bacteriofagen door adsorptie aan zwevend materiaal. Geconcludeerd wordt dat UV-straling, gezien het vrij goede virucide effect, een bruikbaar desinfectans voor behandeld afvalwater is. Hierbij kunnen F specifieke fagen met succes als modelorganisme voor virus-inactivering worden toegepast. Ook de keuze van de stralingsbron (HD- of LD-kwiklampen) dient hierbij aan de orde te komen. In de voor deze experimenten gebruikte opstelling was echter sprake van een zeer hoog energieverbruik, zodat optimalisatie van de apparatuur een essentiele voorwaarde voor praktijktoepassing is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-03-31 )