|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie II: Listeria monocytogenes
[ Review of the literature concerning zoonotic agens in relation to meat consumption. II: Listeria monocytogenes ]
 
Bos, J.M. , Engel, H.W.B. , Groothuis, D.G. , Knapen, F.van , Oosterom, J. , Weiss, J.W.

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 148327002

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Listeria monocytogenes besmettingen bij de mens kunnen tot zeer uiteenlopende ziektebeelden aanleiding geven. Deze varieren van acute sepsis, al of niet met meningitis, tot abortus, geringe locale afwijkingen of zelfs symptoomloos dragerschap. Voor het optreden van een klinisch manifeste infectie is meestal een predispositie van de kant van de gastheer nodig in de vorm van een of andere staat van verminderde weerstand. De kiem komt veelvuldig bij vele diersoorten voor waarbij in analogie met de situatie bij de mens verschillende ziektebeelden en dragerschap voorkomen. In het milieu kan de kiem overleven en onder bepaalde omstandigheden vermenigvuldigen. Hoewel alimentaire infecties kunnen voorkomen wordt het gevaar van besmetting via consumptie van vlees zo gering geacht dat vooralsnog geen directe maatregelen bij de vleesproduktie ter bescherming van de consument noodzakelijk lijken. Verder epidemiologisch onderzoek om de leemtes in de kennis op dat gebied op te vullen is gewenst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-31 )