|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. III: Leptospira interrogans
[ Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat. III: Leptospira interrogans ]
 
Bos, J.M. , Engel, H.W.B. , Groothuis, D.G. , Knapen, F.van , Oosterom, J. , Weiss, J.W.

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 148327003

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Leptospira interrogans komt bij veel diersoorten en de mens voor. De ziektebeelden kunnen uiteenlopen van acute infecties met koorts, nephritis en soms hepatitis tot symptoomloos dragerschap. Uitscheiding kan gedurende vele maanden plaatsvinden (intermitterend). Besmetting van de mens geschiedt gewoonlijk via kleine huidwondjes, de verweekte huid of via intacte slijmvliezen door contact met besmette urine. Alimentaire infecties worden van ondergeschikt belang geacht, zodat vooralsnog geen directe maatregelen in de vleeskeuring ter bescherming van de consument noodzakelijk zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-01-31 )