|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. V. Pasteurella multocida
[ Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat. V. Pasteurella multocida ]
 
Bos, J.M. , Engel, H.W.B. , Groothuis, D.G. , Knapen, F.van , Oosterom, J. , Weiss, J.W.

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 148327005

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Infecties bij de mens manifesteren zich voornamelijk als wondinfecties of luchtwegaandoeningen. Predisponerende (weerstandverminderende) factoren zijn in de meeste gevallen echter noodzakelijk voor het aanslaan van een infectie. Het microorganisme komt momenteel voor bij tal van zoogdieren en vogels en ook bij de mens, zodat endogene infecties zich kunnen voordoen. Daarnaast treedt besmetting het meest op via beten en krabben van dieren. Er wordt geconcludeerd, dat pasteurellose bij de mens geen belangrijke alimentaire infectie genoemd kan worden waartegen speciale maatregelen getroffen moeten worden om de consument van vlees en vleesprodukten te beschermen, anders dan het uit de consumptie weren van vlees afkomstig van "zieke" dieren. Beschermende maatregelen om wondinfecties te voorkomen bij personen, die bij het slachten werkzaam zijn, zijn uiterwaard wel gewenst. Gelet op het feit, dat zeer weinig bekend is over het voorkomen van dit soort infecties bij de mens in Nederland lijkt nader onderzoek noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-08-31 )