|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus
[ Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat. VIII Brucella abortus ]
 
Bos, J.M. , Engel, H.W.B. , Groothuis, D.G. , Knapen, F. van , Weiss, J.W.;

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 148327008

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus. Bij een volgende dracht is de kans op abortus meestal kleiner, maar het dier kan jaren kiemen met de melk en vaginaalsecreet blijven uitscheiden. Direct contact met besmette dieren of besmet materiaal wordt de belangrijkse besmettingsbron voor de mens geacht. Vlees als besmettingsbron wordt van geringe betekenis geacht, maar oppervlakte-besmetting tijdens het slachten kan niet uitgesloten worden. Daarom wordt geadviseerd vlees afkomstig van besmette dieren niet zonder meer in consumptie te brengen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-08-31 )