|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie: IX Toxoplasma gondii
[ Literture review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard to the consumption of meat: IX Toxoplamsa gondii ]
 
Conyn-van Spaendonck MAE, Bos JM, Engel HWB, Groothuis DG, van Knapen F, Weiss JW

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 148327009

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Toxoplamsa infecties komen wijd verbreid bij mens en dier voor na een vaak asymptomatische acute fase gaat de infectie over in een latent stadium, waarbij de parasiet in cysten in de weefsels kunnen persisteren. Alimentaire infectie van de mens t.g.v. consumptie van cysten bevattend vlees is een belangrijke besmettingsweg. Daarnaast is het mogelijk een infectie op te lopen door opname van gesporuleerde oocysten uit het milieu. Het gevaar op besmetting van de mens kan worden beinvloed door vlees slechts na goede verhitting te consumeren, waardoor de cysten hun infectiositeit verliezen. Diepvriesbehandeling van vlees (een etmaal -20 graden C) lijkt eveneens effectief. Het is niet mogelijk door vleeskeuring een toxoplasma vrij aanbod van vlees te garanderen. In het kader van de Integrale Ketenbewaking (IKB) kan er naar worden gestreefd de infectie van landbouwhuisdieren op de boerderij terug te dringen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-10-31 )