|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. X.Mycobacterien
[ Literature review concerning the significance of a number of causative organisms of zoonoses with regard tot the consumption of meat ]
 
Groothuis, D.G. , Bos, J.M. , Engel, H.W.B. , Knapen, F. van , Weiss J.W.

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 148327010

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
M.tuberculosis, M.bovis en M.avium kunnen zowel bij mens als dier ziekte veroorzaken. De klinische verschijnselen bij de mens en de epidemiologie van de mycobacterien worden besproken. In de literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden voor het voorkomen van besmettingen door de consumptie van vlees afkomstig van tuberculeuze dieren. Echter, gezien de mogelijkheid van besmetting bij slachthuispersoneel en de mogelijke verspreiding van de bacterien tijdens het "opknappen" van deze dieren, verdient het aanbeveling tuberculeuze dieren af te keuren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-08-31 )